Op 5 maart 2014 heeft de rechter in beroep te Brugge beslist dat bvba Koyot, de uitbater van café De Republiek in Brugge, zijn handelshuurcontract verlengd ziet voor de komende negen jaar. Café De Republiek is het café in het gelijknamige gebouw waar Cinema Lumière sinds 1996 zijn zalen heeft.

Dit gebouw is een erfpacht van de Stad Brugge aan vzw De Korrelatie, die dit gebouw beheert. Leden van deze vzw zijn onder andere vzw Lessen in het donker, Filmfestival Mooov, Cinema Lumière en de bekende erfgoed vzw Tapis Plein.

Vzw De Korrelatie heeft sinds 2007 een project ontwikkeld voor de broodnodige restauratie van het gebouw en de creatie van extra ruimte. Dit project is in 2010 door de Stad Brugge enthousiast onthaald en ontving een toelage van één miljoen euro uit het Stedenfonds.

Het totale restauratieproject kost drie miljoen euro. De overige twee miljoen euro worden gedragen door bankfinanciering. Door de beschikbare ruimte te herdefiniëren en uit te breiden, door Cinema Lumière uit te bouwen met een vierde zaal, en door de uitbating van het café terug naar de vzw te halen, kon deze twee miljoen euro privé-financiering op een termijn van twintig jaar terugbetaald worden. Een mooi voorbeeld van publieke en private samenwerking. De doelstelling is een grondige restauratie à la Kunstencentrum Vooruit in Gent, met een businessplan dat ook middelen creëert voor het onderhoud op twintig jaar.

In 2011 heeft De Korrelatie de bvba Koyot laten weten dat ze om bovenvermelde reden de handelshuur (die zou aflopen op 31 december 2012) niet zou verlengen. Een bijkomende reden is dat de meest elementaire regels rond ethische bedrijfsvoering door deze bvba met de voeten worden getreden.

Maar de rechter in beroep heeft op 5 maart lln. beslist dat bvba Koyot aan dezelfde voorwaarden in het gebouw mag blijven.

Niet alleen is daardoor het mooie restauratieproject naar de prullenmand verwezen, maar is het op middellange termijn ook onhoudbaar om in dit gebouw te blijven. Verschillende dringende reparaties kunnen niet betaald worden maar ook vzw De Korrelatie zal straks zijn engagementen in het onderhoud van dit gebouw niet meer financieel kunnen waarmaken.

Cinema Lumière kan in deze omstandigheden niet in De Republiek blijven. Door het uitblijven van de broodnodige werken, waar nu geen geld voor is, wordt de werking van de cinema binnen dit en anderhalf jaar onmogelijk. Daarnaast is de onethische bedrijfsvoering van de café-uitbaters iets waar Lumière zich niet mee kan vereenzelvigen. De inbreuken op de arbeidswetgeving en op de voedselveiligheid en de veroordelingen daarrond maken een verdere samenwerking onmogelijk. Voor de publieke opinie is De Republiek één geheel.

Het is dus of de café-uitbaters of Cinema Lumière in dit gebouw. En zoals de zaken er nu voorstaan, door de uitspraken van de rechtbank, is het de bioscoop die moet vertrekken.

Na zeven jaar hard meewerken aan een mooi project valt het ons erg zwaar te moeten aankondigen dat Lumière riskeert te verdwijnen. Daar is zelfs veel kans toe.

Cinema Lumière gaat in de komende maanden op zoek naar een ander gebouw. Maar de ontwikkeling van een nieuw project neemt jaren in beslag en kost een fortuin. Voor drie à vier bioscoopzalen moet je al snel 1 à 1,5 miljoen euro investeren. De investering in de huidige bioscoop is sedert enkele jaren volledig afbetaald.

Conclusie: door omstandigheden riskeert één van de weinige stadsbioscopen waar auteurs hun plaats hadden, te verdwijnen. Lumière ontvangt jaarlijks tussen de 80.000 en de 100.000 toeschouwers. Naast de reguliere filmbezoeker riskeren ook meer dan 10.000 scholieren in het kader van de educatieve filmvertoningen van Lessen in het donker en de festivalgangers van Mooov (het vroegere Cinema Novo) hun vertoningsplek kwijt te raken.

Let wel: tot einde 2014 blijft de cinema gewoon open en is het business as usual. In die periode gaan we naarstig op zoek naar oplossingen.

Reageren kunt u via onze Facebookpagina facebook.com/cinemalumierebrugge of via elsie@lumiere.be.

Ter illustratie:
Binnentuin na restauratie volgens de plannen:

Republiek_20140321.124125

Huidige staat van de binnentuin:

binnentuinbestaand.124220