Wie zijn de Vrienden van Lumière ?

VVLlogo

De Vrienden van Lumière vzw werd opgericht door een aantal enthousiaste filmliefhebbers die Cinema Lumière een warm hart toedragen. Deze vrijwilligers, die als ambassadeurs van onze cinema fungeren, slaagden er intussen in ook anderen te enthousiasmeren waardoor de vzw intussen al een 200 leden telt.

De doelstelling van de vzw is Cinema Lumière te ondersteunen in zijn werking door filmgerelateerde activiteiten te organiseren. Ook het invoeren van de Vriendenkaart ligt in de schoot van deze vzw.

De Vriendenkaart, die kan aangekocht worden tegen de luttele prijs van 20€, geeft de houder ervan recht op 1€ korting – bij elk filmbezoek – op het algemene (maximum] tarief van 9€. Tevens kunnen de houders van een Vriendenkaart 1 keer per maand gratis aansluiten op de Vriendenfilms die door de Vrienden van Lumière vzw worden geprogrammeerd. De maandelijkse vriendenfilm gaat door op zondagavond om 19u45 of 20u. Tevens ben je als houder van een Vriendenkaart ook bevoorrechte genodigde bij avant-premières of speciale vertoningen.

U kan de activiteiten van de Vrienden van Lumiere volgen door in te schrijven op de nieuwsbrief www.lumierecinema.be/nl/nieuwsbrief.

Nog argumenten nodig vooraleer een Vriendenkaart aan te schaffen?